Vad innebär årsredovisning för företag?

När det gäller att göra en årsredovisning för företag så är det helt enkelt en årlig sammanställning av företagets ekonomiska resultat, ställning och kassaflöde under det föregående året. På https://klaraconsulting.se/redovisning/ så kan du hitta en bra redovisningskonsult som kan hjälpa dig och ditt företag med att göra just detta. En årsredovisning, den består av flera olika delar. Bland annat:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys
  • Noteringsdel

Det är lag i Sverige på att alla företag ska upprätta en årsredovisning, men för mindre företag finns det undantag.

Få hjälp med ditt företags årsredovisning

Om du vill ha hjälp med årsredovisning för företag så kan du få det via Klara Consulting. De har auktoriserade redovisningskonsulter som är vana vid att hjälpa bolag i olika storlekar och i olika bolagsformer. Detta företag kan göra bokslut och årsredovisning. De har även andra bra tjänster inom ekonomi du kan ha nytta av.

Årsredovisningens olika delar

Som tidigare nämnt så består en årsredovisning av flera delar. Resultaträkningen visar ditt företags intäkter, kostnader och resultat under året. Balansräkningen visar ditt företags tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut. Kassaflödesanalysen visar hur pengarna har rört sig inom företaget under året. Noteringsdelen ger detaljerad information om företagets verksamhet och ekonomi.

Sedan är det så att en årsredovisning måste vara granskad av en revisor. Revisionen syftar till att säkerställa att årsredovisningen är rättvis och att företaget har följt redovisningsreglerna. En årsredovisning ska lämnas in inom 4 månader från räkenskapsårets slut. Känner du att du själv inte har alla de kunskaper du behöver för att sammanställa denna redovisning så kontakta då Klara Consulting.