Anmäl en arbetsskada till Försäkringskassan

Anmäl arbetsskada till Försäkringskassan om det är så att du skadar dig på ditt jobb. Om du vill, anmäl en arbetsskada till försäkringskassan på enklare sätt med en app! Det finns nämligen en sådan du kan skaffa, det hos Axintor. Alla former av tillbud och olyckor, det är något som ska rapporteras in, till olika instanser. Det om det sker inom jobbet. Ett tillbud är något som sker, som hade kunnat bli till en allvarlig olycka. För att kunna förhindra att det sker, så bör alla sådana tillbud anmälas, så att man kan jobba på ett förebyggande sätt. Anmälan av arbetsskador och tillbud, det ska ske till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Med appen som Axintor har, så är det numera mycket lättare att göra det.

Viktigt att anmäla din arbetsskada till Försäkringskassan

Om du skadar dig i jobbet, anmäl arbetsskada till Försäkringskassan. Axintor har tagit fram en smart lösning för att kunna anmäla och rapportera både tillbud, olyckor och skador. Deras SafetyNet är ett system som kan integreras med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan samt att den även kan innehålla en massa annat ni behöver ha. Systemet i sig består av flera delar och moduler som underlättar en massa arbetsmoment. Om något sker på jobbet så är det bara att göra ett par klick, så har du anmält det till rätt platser. Det gör att du slipper en massa pappersarbeten, då allt sköts digitalt. Du kan läsa mer om SafetyNet och vad det kan göra för dig och ditt jobb på Axintors hemsida. Du kan även kontakta dem så kan de berätta mer.